Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

III. výjezdní jednání ředitelů z území ORP Trutnov

III. výjezdní jednání ředitelů z území ORP Trutnov

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: Čt 29.03.2018

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Ředitelé ZŠ a MŠ z regionu vyrazili do Krásné Lípy.

III. výjezdní jednání ředitelů z území ORP Trutnov

Ve středu 21. 3. v odpoledních hodinách vyrazili ředitelé ZŠ a MŠ z území ORP Trutnov na výjezdní jednání do Krásné Lípy. Hlavním tématem celého výjezdu byly základní a mateřská škola, České Švýcarsko, o.p.s., a komunitní centrum v Krásné Lípě. Dále bylo setkání zaměřené na problémové děti ze sociálních vyloučených lokalit a řešení této situace městem.

Druhý den ráno se výprava ředitelů rozdělila na dvě skupiny. První skupina navštívila jedno z oddělení mateřské školky. Hlavní vychovatelka návštěvníky provedla budovou a seznámila je s provozem. Vysvětlila, že do školky dochází několik dětí z dětského domova, kam děti přicházejí často zanedbané a bez základních hygienických návyků a tudíž se stává, že školka plní funkci rodičů a učí děti těmto základním návykům sama. Školku také navštěvují děti s nejrůznějšími zdravotními problémy, a to včetně těžkého psychického onemocnění se sklonem k útěkům. Vychovatelka také poukázala na náročnost komunikace s odpovědnými úřady, která většinou vyplývá z jejich odloučení od reality a praxe. Po skončení prohlídky ředitelé pokračovali návštěvou do druhého oddělení, které je v samostatné budově a je zaměřeno výhradně na výuku v Montessori stylu. Po prohlídce si ředitelé mohli sami vyzkoušet metody, které zde používají a inspirovat se.

Druhá skupina mezitím vyrazila na prohlídku sportovní centra, jehož součástí je tělocvična, nafukovací hala a několik venkovních kurtů a hřišť včetně minigolfu. Poté se setkali s ředitelkou základní školy, která zároveň řídí obě školky Ivanou Preyovou. Ta je provedla základní školou a zodpověděla dotazy. Následovala ukázka hodiny v Montessori třídách.

Po obědě se obě skupinky spojily a starosta Krásné Lípy Jan Kolář provedl výpravu městem a seznámil účastníky se změnami, které během let v městě proběhly. Uvedl, jakými způsoby podporují místní školu a školky, představil metody, kterými se snaží řešit sociální problémy, které jsou pro Šluknovský výběžek typické.

Po seznámení s chodem města pokračovali ředitelé návštěvou edukačního centra České Švýcarsko, o.p.s. Zaměstnankyně centra shrnuly jeho činnost včetně programů, které organizují pro školní exkurze. Na závěr prohlídky centra si ředitelé prošli naučnou stezkou a při tom plnili úkoly, které jsou připraveny pro děti. Celé výjezdní jednání skončilo v pátek prohlídnout budovy a venkovního areálu, kde sídlí Správa národního parku České Švýcarsko. I zde byly ředitelům představeny programy, které jsou připraveny pro děti a školní výpravy.

Celé výjezdní jednání bylo hodnoceno řediteli velmi kladně. Mezi sebou a i v navštívených institucích si mohli všichni navzájem vyměňovat zkušenosti při řešení nejrůznějších problémů, ale také sdílet dobrou praxi včetně inspirace, jak se stávajícími pomůckami mohou zavést prvky Montessori i k sobě do škol nebo školek.

Prohlédněte si fotky z akce.

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás