Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

Centrum služeb

RSS Feed - novinky

Společenství obcí Podkrkonoší je zapojeno do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0­.0/15_019/0003017. Ten navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Starostové, zastupitelé, neziskové organizace i občané se mohou se svými dotazy obrátit na projektový tým:

Jana Peterková, DiS., manažerka CSS
peterkova@kjh.cz, +420 731 543 676

Mgr. Jan Balcar, Ph.D., specialista pro rozvoj regionu
balcar@kjh.cz, +420 777 851 871 

Nikola Tylšová, specialistka pro rozvoj regionu
administrativa@vitezna.cz, +420 739 085 781

Markéta Demešová, specialistka na veřejné zakázky
demesova@kjh.cz, +420 731 543 676

 

Dokumenty k projektu jsou zveřejněny zde, využijte filtr CSS:
https://podkrkonosi.macnofun.com/cs/uredni-deska/index 

Vybrali jsme pro Vás