Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

II. výjezdní jednání ředitelů MAP Trutnovsko

II. výjezdní jednání ředitelů MAP Trutnovsko

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: St 01.11.2017

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Ředitelé ZŠ a MŠ z regionu vyrazili na Jižní Moravu.

Když se 4. října vydala skupina ředitelů MŠ a ZŠ a členů realizačního týmu MAP Trutnovsko z našeho regionu na cestu na Jižní Moravu, nikdo neměl ani zdání jak nabitý den plný zajímavého programu, setkávání a poznávání, je čeká. Příjezd do Velkých Bílovic proběhl již za tmy, a tak všichni spatřili malebnost kraje, jehož dočasnou součástí se stali, až na druhý den ráno. Posilněni vydatným spánkem v útulném penzionu U Vinohradu se členové výjezdního zasedání vydali do nedalekého Veselí nad Moravou. Zde byli očekáváni Janou Bujákovou, manažerkou MAS Horňácko a Ostrožsko, která skupinu přivítala a pozvala na plavbu po Baťově kanále. Zázemím pro společné setkání a pracovně-přátelské jednání se tak stala loď Noe, na jejíž palubě byli přítomní „zaplaveni“ informacemi o historii Baťova kanálu, jeho současné funkci a významu pro region. Hlavním tématem však byla výměna zkušeností členů týmů MAP a spolupráce Místních akčních skupin.

Odpolední program započal přesunem do obce Dolní Bojanovice, kde hlavním cílem byla základní a mateřská škola, jež letos slaví 10let vzájemné spolupráce se ZŠ Úpice-Lány. Účastníci exkurze zde zavítali na místo jim blízké – do školní sborovny a spolu s ředitelem Martinem Maňasem zasedli ke společné diskuzi. Otázek a odpovědí bylo mnoho, řešilo se především financování škol, inkluzivní vzdělávání, administrativní zatížení ředitelů, problematika kapacity škol a koordinace zaměstnanců. V případě ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice se oproti školám našeho regionu jedná o dvojnásobný počet jak zaměstnanců, tak žáků, což klade větší důraz na manažerské schopnosti při řízení tak velkého kolektivu. Poté následovala prohlídka budovy devítileté a mateřské školy. Na zdejších rozlehlých chodbách vládne přátelská atmosféra, zdi jsou vyzdobené nápaditými pracemi žáků a moderně vybavené třídy hrají veselými barvami. Bonusem během prohlídky bylo setkání s některými členy „domácího“ pedagogického sboru i jejich žáky. Kromě pozdravu nikdo nezapomíná přidat i úsměv.

Vpodvečer se delegace přesunula zpět do Velkých Bílovic, a to přímo na obecní úřad. Energická Marie Vlková, starostka největší vinařské obce v ČR, představila svou „dědinu“ naprosto vyčerpávajícím způsobem a do nejmenších detailů – jak jinak než s úsměvem na rtech. Později se paní starostka připojila ke společnému posezení s účastníky výjezdního zasedání a debata, která vedla od péče o obec, přes tradice Jižní Moravy až po práci na vinohradě, vyvrcholila nabídkou vzájemné spolupráce.

Na zpáteční cestě probíhalo hodnocení celé akce. Její přínos zhodnotila ředitelka ZŠ a MŠ Hajnice Martina Švorcová slovy: „Setkání ředitelů z regionu nás všechny sblížilo a obohatilo v neformální rovině, ale zároveň to byla příležitost nahlédnout „do kuchyně“ násobně větší školy a seznámit se s novým způsobem vedení a manažerských dovedností.“ 

Prohlédněte si fotky z akce.

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás